Wzór formularza odstąpienia od umowy

obowiązyjący od dnia 01.03.2023r.

   
   
Numer zamówienia data oraz miejscowość
   
imię i nazwisko konsumenta(ów) OM Cannabis Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 58a
adres konsumenta(ów) Sosnowiec 41-209
   
adres e-mail konsumenta(ów)  
   
numer telefonu konsumenta(ów)  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My*, ___________________________ (imię i nazwisko konsumenta/imiona i nazwiska konsumentów) niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

LP.Nazwa towaruIlość sztuk
1.
2.
3.

Data odbioru wyżej wskazanych produktów: _______________________

   
   
(*) niepotrzebne skreślić podpis konsumenta(ów)

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania